Informatie

T.S.O.

De bezetting ziet er als volgt uit:

  • Maandag: Carolien (om de week) / José (om de week) 
  • Dinsdag: Sandra en Joke
  • Donderdag: Susan en José
  • Vrijdag: Luutsje

Wij zijn heel erg blij dat we een aantal ouders bereid hebben gevonden om de TSO te gaan draaien. Op dit moment hebben wij geen reserve TSO ouders. Wilt u reserve ouder voor de TSO zijn, dan kunt u dat aangeven via het volgende email adres; directie@obsdelantscheene.nl.

Elke schooldag kan uw kind overblijven. U kunt dit op een papier in de hal van de school noteren. Als uw kind(eren) op een vaste dag overblijven, wilt u dit dan op het formulier noteren? De kosten voor de TSO zijn als volgt:

  • 1 strip €2,50
  • 10 strippen €20,00
  • 21 strippen €40,00
  • 27 strippen €50,00