OV OBS De Lantscheene

De OV (Oudervereniging) van OBS Lantscheene bestaat uit de volgende personen :

Marieke de Kroon (voorzitter)

Henk Frans Ruiter (penningmeester)

Ilse Bosma (secretaris)

Nynke de Heij (lid)

Kim Leder (lid)

Marjan de Vries (team)

Nathalie van Veen (team)

Taken

De OV is een vereniging van ouders van De Lantscheene, notarieel vastgelegd. Zij is een schakel tussen de ouders en de school. De OV bestaat uit ouders, die automatisch lid zijn van de vereniging bij aanmelding van hun kind op de Lantscheene, tenzij zij schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat zij geen lid willen zijn van de oudervereniging.

De OV-leden hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen zich hierna één keer herkiesbaar stellen.

De OV werkt volgens het reglement van de V.O.O. (Vereniging Openbaar Onderwijs). Deze ligt op school ter inzage.

De OV vergadert één keer per 6 weken op dezelfde avond als de MR. Dit om het uitwisselen van de gegevens gemakkelijker te maken. De vergaderingen zijn openbaar. 

De OV regelt ook de ouderactiviteiten. Deze hulp bestaat uit het organiseren van een zakelijke en feestelijke ouderavond, de avondvierdaagse,het beheren van de ouderbijdrage, het begeleiden van schoolse activiteiten zoals: hulp bij verschillende festiviteiten op school (sportactiviteiten, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerst, etc.), maar bestaat ook uit bijv. het verzamelen van oud papier, het doen van klusjes, hulp bij de rommelmarkt, etc.