Onze school

OBS de Lantscheene
 Obs de Lantscheene is een openbare dorpsschool, die staat op de grens van de dorpen Sonnega en Oldetrijne, in een landelijke omgeving. Onze school is een openbare school en dat betekent dat de beginselen van openbaar onderwijs door ons in woord en daad worden uitgedragen: voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar, actieve pluriformiteit, openheid en respect, geen discriminatie en geweld. 
 
Uitgangspunt in ons onderwijs is de directe belevingswereld van de kinderen met een open venster op de gehele samenleving. Wij willen dat onze kinderen op succes  volle wijze kunnen functioneren in de 21-ste eeuw. Samen met de MR zijn we tot de volgende missie gekomen:
 
Dubbel groen onderwijs voor een optimale ontwikkeling
 Op onze school de Lantscheene gaan we voor dubbel groen: We staan voor kwalitatief goed onderwijs en We leren en spelen in een groene omgeving, tijdens en na school
 
Onze kernwaarden hierbij zijn:  Op de Lantscheene brengen we meer dan kennis alleen
 
Veilige leeromgeving
Op de Lantscheene zorgen we voor een veilige omgeving waarin ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen. Voor ons is het belangrijk dat elk kind de aandacht krijgt die het nodig heeft. Een veilige plek waarin we respectvol met elkaar en de omgeving omgaan. In een sfeer van openheid en vertrouwen. Iedereen leeft de regels en afspraken na en we spreken elkaar eropaan.
 
Communicatie
Op de Lantscheene kiezen we voor een vaste manier van werken met gezamenlijke afspraken waaraan ouders, kinderen en collega’s zich verbinden. De organisatie van ons onderwijs wordt ondersteund door een vaste jaarplanning en heldere communicatie.
 
Zelfstandigheid en voorbereid op de toekomst
Op de Lantscheene ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en leren om zelfstandig te zijn en te werken, maar ook oog te hebben voor anderen en elkaar te helpen. Dat zij open staan voor de mensen en de wereld om hen heen en deze leren te ontdekken. Kinderen leren  problemen op te lossen. Het (h)erkennen dat problemen bestaan, analyseren van het probleem en tot een plan van actie kunnen komen om deze op te lossen. 
 
Extra aandacht 
Op de Lantscheene sluiten we aan bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen op zowel cognitief als emotioneel gebied. De leerkrachten sluiten aan bij de ontwikkeling en zoeken de uitdaging, passend bij de behoeften van het kind.  Om (leer)problemen bij kinderen te signaleren en hiervoor de juiste hulp te bieden is er een gerichte zorgstructuur opgezet. 
  
Samenwerken
Op de Lantscheene leren we van en met elkaar. We werken met moderne methoden en coöperatieve werkvormen. Leerlingen worden uitgedaagd om samen te leren en zelf/samen te ontdekken. Onze leerkrachten weten de leerlingen te enthousiasmeren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.
 
Ouders en het dorp zijn nauw betrokken bij de school. Samen met hen zorgen we voor extra activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, beroepsontwikkeling en wereldoriëntatie.